Danilo Ćurčić

Danilo Ćurčić

Programski koordinator

Danilo Ćurčić završio je osnovne studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu a zahvljajući Čivning stipendiji Vlade UK, master studije iz ekonomskih, socijalnih i kulturnim prava na Univerzitetu u Eseksu. Pre angažovanja u Inicijativi za ekonomska i socijalna prava A 11, radio je i sarađivao sa različitim nevladinim i međunarodnim organizacijama na temama koje se odnose na ostvarivanje ekonomskih i socijalnih prava marginalizovanih grupa, diskriminacije i isključivanja socijalno ugroženih građana i građanki.
Danilo povremeno piše o temama koje se tiču ljudskih prava za različite online portale i medije a oblasti interesovanja vezane su mu za pravo na stanovanje i segregaciju u stanovanju, diskriminaciju i kriminalizaciju siromaštva kao i uticcaj ekonomskih politika na ostvarivanje ekonomskih i socijalnih prava.

 

Danilo je u Inicijativi A 11 angažovan od njenog osnivanja a možete ga kontaktirati na: d.curcic@a11initiative.org