Anđela Savić

Anđela Savić

Projektna koordinatorka

Anđela Savić je braniteljka ljudskih prava koja se tokom svog rada bavila pitanjima tranzicione pravde, suočavanja sa prošlošću, izgradnje mira i prevencije konflikta. Programsko i projektno iskustvo sticala je sarađujući sa nevladinim organizacijama aktivnim na nacionalnom, regionalnom i globalnom nivou. Voli da istražuje i piše, autorka je više publikacija i tekstova koji su se bavili ratovima devedesetih, njihovim nasleđem i stanjem ljudskih prava danas. Posao joj je omogućio i sticanje iskustva u držanju treninga i radionica, organizaciji i moderaciji javnih događaja i radu na jačanju kapaciteta civilnog društva. Smatra da je feministička perspektiva važna za kreiranje lepšeg i pravednijeg društva, a Inicijativi A 11 se pridružila u oktobru 2023. jer je želela da aktivno doprinese temama o kojima je slušala na Školi ekonomskih i socijalnih prava.

Anđelu možete kontaktirati na: a.savic@a11initiative.org