Inicijativa A 11 učestvovala u Online forumu o pravima radnika i radnica u doba pandemije

Međunarodni centar Olof Palme je 7. aprila organizovao Zoom online forum sa temom Sindikati – političke partije – prava radnika u doba pandemije, sa ciljem razmene iskustava i kontakata sindikata, drugih organizacija, stručnjaka i ostalih zainteresovanih za zaštitu prava radnika i radnica.

Raspravljalo se o aktuelnim problemima u ostvarivanju prava radnika i radnica, uglavnom u proizvodnim delatnostima (industriji i poljoprivredi) i zdravstvu: (ne)adekvatnosti mera zaštite od zaraze na radnom mestu, zaradi i naknadi zarade i slaboj zastupljenosti diskusije o problemima radništva u javnoj sferi.

Istaknuta je potreba za preciznijim pravnim regulisanjem statusa radnika tokom vanrednog stanja, kao i za efikasnijom kontrolom ponašanja poslodavaca.

 

Ovaj serijal foruma će se nastaviti, a ideja da se na idućem razmene iskustva i sa organizacijama iz regiona.