Inicijativa A 11 pokrenula blog o ljudskim pravima za vreme borbe protiv korona virusa

Imajući u vidu situaciju sa epidemijom korona virusa, uvođenjem vanrednog stanja i sve veće probleme u vezi sa ostvarivanjem ekonomskih i socijalnih prava građana, ali i ljudskih prava uopšte, kao i sve više pitanja o tome na koji način odgovoriti na ovu situaciju, pokrenuli smo blog o ljudskim pravima u vreme borbe protiv korona virusa.

Ovaj blog je zamišljen kao mesto za razmenu informacija o praktičnim pitanjima vezanim za potrebe najugroženijih građana i građanki Srbije između organizacija koje rade sa ugroženim grupama stanovništva i kao mesto za razmenu drugih korisnih informacija o aktivnostima organizacija koje su svoje delovanje prilagodile novonastaloj situaciji u vezi sa borbom protiv korona virusa.

Pored toga, na blogu će se predlagati i konkretne mere za rešavanje problema na polju ljudskih prava nastalih borbom protiv korona virusa.

Na kraju, blog će služiti i za informisanje o iskustvima i perspektivama drugih zemalja o merama borbe protiv virusa, sa posebnim osvrtom na to kako te mere utiču na potrebe najugroženijih i na njihova prava.

Ukoliko želite da predložite teme koje se mogu naći na ovom blogu pišite nam na j.vujic@a11initiative.org.

Već objavljene blogove možete pronaći ovde.