Četiri godine prinudnog rada u Srbiji – Rezultati primene Uredbe o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći

Pre tačno četiri godine stupila je na snagu Uredba o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći kojom je, između ostalog, predviđeno da radno sposobni korisnici
novčane socijalne pomoći obavljaju društveno koristan rad, odnosno rad u lokalnoj zajednici kako ne bi izgubili ili im ne bi bila umanjena socijalna pomoć.
Tim povodom, A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava sprovela je istraživanje o primeni Uredbe.

Rezultati pokazuju da njeni efekti nisu zapošljavanje korisnika već nametanje novih obaveza koje za posledicu imaju narušavanje dostojanstva i stigmatizaciju korisnika, kršenje principa socijalne pravde i ukidanje garantovanih prava najugroženijim građanima Republike Srbije.

Krajem 2014. godine podnete su tri inicijative za ocenu ustavnosti Uredbe o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći, a Zaštitnik građana je istim povodom podneo i  predlog za ocenu ustavnosti. Ustavni sud do danas nije rešio ovo pravno pitanje. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja predvidelo je da se odredbe o prinudnom radu iz
Uredbe pretoče u zakonsku normu, odnosno da sprovođenja mera aktivacije bude još jedan uslov za dobijanje prava na socijalnu pomoć. Primena Uredbe o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći još jedan je u nizu pokazatelja urušavanja socijalnih prava u Srbiji. Institucije moraju zaustaviti rastuće nejednakosti i ukidanje garantovanih prava
građana. Imajući u vidu da je od podnošenja navedenih inicijativa prošlo četiri godine, te da se za ceo taj period Ustavni sud niti jednom nije oglasio, neophodno je da Ustavni sud najzad reši ovo pravno pitanje i tako spreči dalje kršenje Ustava i ratifikovanih međunarodnih ugovora.

U međuvremenu, očekujemo da Vlada Republike Srbije konačno shvati posledice ovih mera i zaustavi dalje urušavanje socijalnih prava građana.