Tekući projekti

Donator: Fond za digitalnu slobodu Period trajanja projekta: januar - septembar 2024 Projekat se fokusira na pitanja koja donosi Zakon o socijalnoj karti usvojen 2021. godine, kao i na Registar Socijalna karta uspostavljen nakon toga. Projekat istražuje sistem socijalne zaštite i nastoji da bolje razume algoritam, analizira...

Donator: Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava Period trajanja projekta: januar 2024 - decembar 2026 Projekat se bavi opštim problemom nejednakog pristupa ugroženih građana ekonomskim i socijalnim pravima, sistemskom diskriminacijom i socijalnom nepravdom, dodatno preuveličanim niskim nivoom substantivnog uključivanja građana i organizacija civilnog društva u pripremi...

Donator: Evropska unija Period trajanja projekta: oktobar 2023 – septembar 2027. TANGO će razviti teorijsku osnovu i računarski okvir za hibridne sisteme za podršku odlučivanju (HDSS) u kojima su ljudi i mašine usklađeni u smislu vrednosti i ciljeva, poznaju svoje snage i rade zajedno na donošenju optimalne odluke. Sistem...