Blog

U blogu Inicijative A 11 bavimo se tekućim pitanjima koja su od značaja za ostvarivanje i zaštitu ekonomskih, socijalnih i drugih ljudskih prava.

U ovoj sekciji možete pročitati lične stavove stručnjaka i stručnjakinja koji se bave različitim temama od značaja za zaštitu i unapređenje ljudskih prava, prevode saopštenja i vesti organizacija za zaštitu ljudskih prava i druge korisne informacije.

Za upite o objavljivanju tekstova u ovoj sekciji, možete nam pisati na office@a11initiative.org

  Opšta situacija U društvenom kontekstu ovog momenta (mart - april 2020) je vrlo uočljiv porast hostiliteta prema svima drugima i različitima, delimično zahvaljujući i netolerantnom javnom diskursu ponekih zvaničnika, a delimično i usled opšte anksioznosti, neizvesnosti, višestruko otežanim uslovima života za sve, širenju zaraze i straha...

  A 11 - Inicijativa za ekonomska i socijalna prava je, zajedno sa drugim organizacijama civilnog društva i nezavisnim ekspertima, Vladi Srbije podnela predlog mera za sprečavanje i ublažavanje posledica korona virusa po socijalno isključene i posebno ranjive kategorije stanovništva. U ovom predlogu, kao najugroženije kategorije stanovništva, prepoznati...

Države moraju odmah da pojačaju mere da od pretnje COVID-19 zaštite 40 miliona interno raseljenih lica u svetu, izjavila je ekspertkinja UN. „Interno raseljena lica su u povećanom riziku od izloženosti COVID-19 zbog ograničenog pristupa zdravstvenoj zaštiti, vodi, sanitarnim uslovima, hrani i adekvatnom smeštaju, a često...

Mreža psihosocijalnih inovacija (PIN) obaveštava javnost o svom režimu rada i dostupnosti psihološke podrške izbegličkoj populaciji tokom vanrednog stanja:  "PIN je nastavio da pruža psihološku podršku sa prevođenjem na daljinu (telefonski ili putem interneta) za korisnike u svim smeštajima u kojima inače pružamo redovnu podršku (AC...