Ženeva, 23. mart 2020. Imajući u vidu da je pranje ruku sapunom i čistom vodom od ključnog značaja u borbi protiv virusa COVID-19, u čitavom svetu vlade moraju da obezbede neprekidan pristup dovoljnoj količini vode za one grupe stanovništva koje žive u najnepovoljnijim uslovima, rekli su UN eksperti.* „Globalna borba...

Međurodni dan borbe protiv rasne diskriminacije, 21. mart 2020. Ženeva, 23. mart 2020. Vlade ne smeju da dozvole da njihov odgovor na pandemiju COVID-19 doprinese ksenofobiji i rasnoj diskriminaciji, i moraju da iskorene ksenofobiju iz svih državnih politika i poruka koje država šalje, izjavila je E. Tendaji Ačiume, Specijana...

Ženeva, 20. mart 2020. Najbolji odgovor na moguću ekonomsku i društvenu katastrofu koju će izazvati COVID-19 kriza jeste da se finansije stave u službu ljudskih prava, i da se podrže oni u nepovoljnijem položaju, uz pomoć hrabrih finansijskih poteza, izjavio je danas ekspert UN za ljudska prava. „Za ublažavanje...

Ženeva, 16. mart 2020. Eksperti Ujedinjenih nacija za ljudska prava* danas su apelovali na države članice da se suzdrže u nametanju preteranih bezbednosnih mera u odgovoru na epidemiju korona virusa, i podsetile ih da mere vanrednog stanja ne smeju da se koriste za suzbijanje političkih neslaganja. „U potpunosti uviđamo ozbiljnost...