Author: a11initiative

  A 11 - Inicijativa za ekonomska i socijalna prava je, zajedno sa drugim organizacijama civilnog društva i nezavisnim ekspertima, Vladi Srbije podnela predlog mera za sprečavanje i ublažavanje posledica korona virusa po socijalno isključene i posebno ranjive kategorije stanovništva. U ovom predlogu, kao najugroženije kategorije stanovništva, prepoznati...

Države moraju odmah da pojačaju mere da od pretnje COVID-19 zaštite 40 miliona interno raseljenih lica u svetu, izjavila je ekspertkinja UN. „Interno raseljena lica su u povećanom riziku od izloženosti COVID-19 zbog ograničenog pristupa zdravstvenoj zaštiti, vodi, sanitarnim uslovima, hrani i adekvatnom smeštaju, a često...

Mreža psihosocijalnih inovacija (PIN) obaveštava javnost o svom režimu rada i dostupnosti psihološke podrške izbegličkoj populaciji tokom vanrednog stanja:  "PIN je nastavio da pruža psihološku podršku sa prevođenjem na daljinu (telefonski ili putem interneta) za korisnike u svim smeštajima u kojima inače pružamo redovnu podršku (AC...