Dostupnost psihološke podrške izbeglicama tokom vanrednog stanja

Mreža psihosocijalnih inovacija (PIN) obaveštava javnost o svom režimu rada i dostupnosti psihološke podrške izbegličkoj populaciji tokom vanrednog stanja: 

“PIN je nastavio da pruža psihološku podršku sa prevođenjem na daljinu (telefonski ili putem interneta) za korisnike u svim smeštajima u kojima inače pružamo redovnu podršku (AC Banja Koviljača, AC Tutin, AC Sjenica, PC Šid, sva tri smeštaja za maloletna lica bez roditeljske pratnje u Beogradu i smeštaj za maloletna lica bez roditeljske pratnje u Loznici). Ovaj vid psihološke podrške dostupan je svakog radnog dana od 9 do 17 časova.
 
Uveden je hotline putem kog bilo ko može da nam se obrati za psihološku pomoć. Broj telefona je +381628880927 putem kog su psiholog i prevodilac na raspolaganju od 13 do 20 časova svakog radnog dana (telefon, WhatsApp, Viber).
 
Pokrenuta je stranica PIN – info about Covid-19 for refugees in Serbia (https://www.facebook.com/covid19infoforrefugees/) na kojoj se objavljuju relevantne informacije o trenutnoj situaciji na engleskom, persijskom i arapskom jeziku, i putem koje korisnici takođe mogu da nam se obrate. Za komunikaciju ovim putem su na raspolaganju psiholog prevodilac od 9 do 20 sati svakog radnog dana”.
 
 
Fotografija: PIN