Povodom Svetskog dana beskućnika, Inicijativa A 11 podseća na brojne povrede prava na adekvatno stanovanje koje mnoge građane i građanke vode ka beskućništvu i daljem ugrožavanju njihovih garantovanih prava. Neadekvatno rešavanje problema najranjivijih grupa – Roma, interno raseljenih lica, izbeglica i osoba sa invaliditetom – ......

Predstavnici A 11 – Inicijative za ekonomska i socijalna prava (Inicijativa A 11) su krajem jula posetili neformalni kolektivni centar koji se nalazi u ulici Voždovački kružni put u Beogradu, gde su zatekli porodice koje bez struje žive preko četiri meseca.  Interno raseljenim porodicama koje......

  Posle prikupljanja dodatnih dokaza o diskriminaciji, A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava, podnela je Poverenici za zaštitu ravnopravnosti pritužbu protiv taksi udruženja koje odbija da prevozi Rome i Romkinje u Nišu. Pre nekoliko nedelja mediji su preneli tekst koji je prvobitno......

A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava je zajedno sa pojedinim organizacijama civilnog društva i sindikatima, povodom razmatranja primene Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima u Republici Srbiji, Komitetu UN za ekonomska, socijalna i kulturna prava dostavila izveštaj o tipičnim problemima......

U okviru projekta „Unapređenje lokalne integracije interno raseljenih lica putem poboljšanog pristupa ekonomskim i socijalnim pravima“ koji se sprovodi uz podršku Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice, objavljen je vodič za ostvarivanje ljudskih prava pod nazivom „Kako da ostvarite prava?“. Ova publikacija namenjena je za......

10. jul, 2019. – Inicijativa A 11 pokrenula je seriju intervjua o temama koje se odnose na ostvarivanje ljudskih prava u Srbiji. Epizode su dostupne na podcastu Inicijative.  Prva u nizu epizoda, odnosi se na pitanje održavanja javnih rasprava u Srbiji i procedura za donošenje......

04. jun, 2019. – U okviru projekta „Operacionalizacija ljudskih prava – Od praktičnih politika do lokalnog nivoa“ koji se sprovodio uz podršku Britanske ambasade u Beogradu, proizveden je priručnik „Upravni postupak iz ugla ljudskih prava“. Ova publikacija namenjena je za zaposlene u javnoj upravi, odnosno......

A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava dostavila je komentare na dodatni izveštaj u odnosu na zaključna zapažanja, koji je Republika Srbija uputila Komitetu za ljudska prava u januaru 2019. godine. Inicijativa A 11 je u komentarima upućenim Komitetu za ljudska prava UN,......

U okviru sprovođenja projekta Operacionalizacija ljudskih prava – od praktičnih politika do lokalnog nivoa, A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava uz podršku Britanske Ambasade u Beogradu, održala je trening „Administrativna prava i ostvarivanje prava ugroženih grupa“. Trening je organizovan kao nastavak sprovođenja......

Pravni fakultet Univerziteta Union i A11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava pozivaju zainteresovane studentkinje i studente osnovnih i master studija da se prijave za učešće u vannastvnom programu Praktikum za ekonomska i socijalna prava koji će se održavati u letnjem semestru školske 2018/2019. Program Praktikuma polaznicama......

Kao deo projekta koji A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava sprovodi uz podršku Britanske ambasade u Beogradu, organizovana je konferencija „Dan posle Dana ljudskih prava – Gde smo sada?“. Konferencija se sastojala iz tri tematska panela na teme međuzavisnosti ljudskih prava, ulozi nezavisnih institucija......

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti doneo je mišljenje po pritužbi A11 Inicijative za ekonomska i socijalna prava, kojim je utvrđeno da je Dom zdravlja Zemun diskriminisao Rome. Inicijativa A11 je podnela pritužbu zbog sadržaja na zvaničnoj web stranici Doma zdravlja Zemun, gde je u odeljku „O......