Poverenik za zaštitu ravnopravnosti doneo je mišljenje po pritužbi A11 Inicijative za ekonomska i socijalna prava, kojim je utvrđeno da je Dom zdravlja Zemun diskriminisao Rome. Inicijativa A11 je podnela pritužbu zbog sadržaja na zvaničnoj web stranici Doma zdravlja Zemun, gde je u odeljku „O......

Prvog januara prošle godine u Srbiji je na snagu stupio izmijenjeni Zakon o stanovanju kojim su, između ostalog, predviđeni i različiti vidovi stambenog zbrinjavanja socijalno ugroženih kategorija stanovništva, piše balkans.aljazeera.net No, stručnjaci upozoravaju da korisnicima socijalnih stanova taj zakon u praksi ne garantuje krov nad......

Odeljenju za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku Vrhovnog kasacionog suda Inicijativa A 11 podnela je predlog za iniciranje izmena Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku u cilju obezbeđivanja zaštite od neefikasnog postupanja upravnih organa. Nakon stupanja na snagu Zakona o......

Od 21. marta 2018. godine, Inicijativa za ekonomska i socijalna prava A 11, u saradnji s Pravnim fakultetom Univerziteta Union, sprovodi Praktikum za ekonomska i socijalna prava na Pravnom fakultetu Univerziteta Union. Svrha Praktikuma je da se polaznicama i polaznicima pruži mogućnost da se bliže......