Kao deo projekta koji A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava sprovodi uz podršku Britanske ambasade u Beogradu, organizovana je konferencija „Dan posle Dana ljudskih prava – Gde smo sada?“. Konferencija se sastojala iz tri tematska panela na teme međuzavisnosti ljudskih prava, ulozi nezavisnih institucija......

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti doneo je mišljenje po pritužbi A11 Inicijative za ekonomska i socijalna prava, kojim je utvrđeno da je Dom zdravlja Zemun diskriminisao Rome. Inicijativa A11 je podnela pritužbu zbog sadržaja na zvaničnoj web stranici Doma zdravlja Zemun, gde je u odeljku „O......

Prvog januara prošle godine u Srbiji je na snagu stupio izmijenjeni Zakon o stanovanju kojim su, između ostalog, predviđeni i različiti vidovi stambenog zbrinjavanja socijalno ugroženih kategorija stanovništva, piše balkans.aljazeera.net No, stručnjaci upozoravaju da korisnicima socijalnih stanova taj zakon u praksi ne garantuje krov nad......

Odeljenju za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku Vrhovnog kasacionog suda Inicijativa A 11 podnela je predlog za iniciranje izmena Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku u cilju obezbeđivanja zaštite od neefikasnog postupanja upravnih organa. Nakon stupanja na snagu Zakona o......

Od 21. marta 2018. godine, Inicijativa za ekonomska i socijalna prava A 11, u saradnji s Pravnim fakultetom Univerziteta Union, sprovodi Praktikum za ekonomska i socijalna prava na Pravnom fakultetu Univerziteta Union. Svrha Praktikuma je da se polaznicama i polaznicima pruži mogućnost da se bliže......