Donator: Međunarodni centar „Olof Palme”
Period trajanja projekta: januar 2016 – decembar 2019.

Donator: Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice
Period trajanja projekta: januar 2018 – decembar 2018.