Donator: Međunarodni centar „Olof Palme”
Period trajanja projekta: januar 2016 – decembar 2019.

Donator: Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice
Period trajanja projekta: januar 2018 – decembar 2018.

Donator: Britanska ambasada u Beogradu
Period trajanja projekta: oktobar 2018. – mart 2019.

Donator: Britanska ambasada u Beogradu (preko Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost – CRTA)
Period trajanja projekta: oktobar 2018. godine – mart 2019. godine