Naziv zakona na koji se upućuju predlozi i sugestije:
Nacrt zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

6. avgust 2018. godine

Interno raseljena lica u Srbiji:
Kako do prava na dostojanstven život?

Oktobar 2018. godine

U fokusu: četiri godine prinudnog rada u srbiji rezultati primene uredbe o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoćI