Ostvarivanje ekonomskih i socijalnih prava interno raseljenih lica u Srbiji

Beograd, 2018. godine

Informacije za Komitet za eliminaciju diskriminacije žena, uvodna sednica Radne grupe povodom razmatranje Republike Srbije u okviru 72. sednice Komiteta

29. jun 2018. godine

Efekat politika ekonomske reforme na ženska ljudska prava

Pančevo i Beograd, april 2016. godine

Izveštaj napravljen na osnovu upitnika pripremljenog od strane Specijalnog izvestioca za pravo na adekvatno stanovanje povodom pripreme njenog predstojećeg izveštaja za Generalnu skupštinu UN vezanu za pitanje neformalnih naselja i ljudskih prava

Beograd, maj 2018. godine