Tara Bojović

Mlađa pravna savetnica

Tara Bojović je apsolventkinja na Pravnom Fakultetu Univerziteta Union u Beogradu. U Inicijativi A11 je angažovana od aprila 2018. godine na poziciji mlađe pravne savetnice. Novembra 2017. godine je bila polaznica „Škole ljudskih prava -Vojin Dimitrijević“ koju organizuje Beogradski centar za ljudska prava. Naročito je interesuje sistem zaštite ljudskih prava u okviru Ujedinjenih nacija. Taru možete kontaktirati na e-mail adresi: t.bojovic@a11initiative.org