Svetlana Đurović,

Finansije i administracija

Danilo Ćurčić,

Programski koordinator

Milijana Trifković,

Pravna koordinatorka

Marko Vasiljević,

Koordinator za zagovaranje

Nađa Marković,

Mlađa pravna savetnica

Vlada Šahović,

Saradnik za zagovaranje

Milica Marinković,

Viša savetnica za analizu javnih politika