Konkurs za poziciju Mlađi pravnik/ca

Oglas za posao
Datum objave: 1.4.2019. godine

A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava otvara poziv za zasnivanje radnog odnosa sa diplomiranim pravnikom/com za poslove pružanja pravne podrške i savetovanja iz oblasti ekonomskih i socijalnih prava i zabrane diskriminacije.

Potrebna nam je osoba koja je upoznata sa domaćim i međunarodnim okvirom za zaštitu ljudskih prava, motivisana i sa snažno izraženom željom da radi na unapređenju položaja društveno ugroženih grupa. Tekst oglasa mozete pogledati ovde.