zvezdica_a11_transparent-40x40

Inicijativa A11 je neprofitna, nestranačka i nevladina organizacija koja se bavi promocijom, unapređenjem i zaštitom ljudskih prava pripadnika/ca ranjivih, marginalizovanih i diskriminisanih grupa sa posebnim fokusom na socijalna i ekonomska prava.

zvezdica_a11_transparent-40x40

Predstavljamo vam tim Inicijative A 11, koji radi na unapređenju ekonomskih i socijalnih prava u Srbiji.

zvezdica_a11_transparent-40x40

Prijavite se za naš Bilten koji donosi najnovije vesti iz sveta ekonomskih i socijalnih prava.

zvezdica_a11_transparent-40x40

Ukoliko želite da nas podržite ili da uputite donacije, kliknite ovde!

Cilj projekta koji sprovodimo uz četvorogodišnju podršku Međunarodnog centra „Olof Palme” jeste osnaživanje romske zajednice za unapređenje njihovog ekonomskog položaja i ostvarivanje ekonomskih i socijalnih prava, posebno prava na rad.

Cilj projekta koji sprovodimo uz podršku Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice jeste da doprinese lokalnoj integraciji najugroženijih interno raseljenih lica jačanjem zaštite njihovih ljudskih prava, pre svega prava na adekvatno stanovanje i prava na socijalnu zaštitu.

Špresa – Za dostojanstven rad sakupljača sekundarnih sirovina!

Film prati Špresu, koja od internog raseljenja sa Kosova stanuje u jednom neformalnom naselju u Beogradu i bavi se sakupljanjem sekundarnih sirovina čijom prodajom izdržava domaćinstvo. Film je nastao u okviru projekta “Listen, Learn, Act: Collabortive for Roma empowerment”, koji finansira Međunarodni centar Olof Palme kroz podršku koju sprovodi Sida Jedinica za podršku civilnom društvu (CIVSAM).

Kamera / camera / Nemanja Vojinović montaža / editing / Nada Kostić dizajn zvuka / sound design / Predrag Adamović muzika / music / Borrtex – Motion & Gravity (Excerpt) (freemusicarchive.org)

Memet – Za dostojanstven rad sakupljača sekundarnih sirovina!

Film prati Memeta, koji od internog raseljenja sa Kosova stanuje u jednom neformalnom naselju u Beogradu i bavi se sakupljanjem sekundarnih sirovina čijom prodajom izdržava domaćinstvo. Film je nastao u okviru projekta “Listen, Learn, Act: Collabortive for Roma empowerment”, koji finansira Međunarodni centar Olof Palme kroz podršku koju sprovodi Sida Jedinica za podršku civilnom društvu (CIVSAM).

Kamera / camera / Nemanja Vojinović montaža / editing / Nada Kostić dizajn zvuka / sound design / Predrag Adamović muzika / music / Borrtex – Snowflake (freemusicarchive.org)